Хелицид

Хелицид - за киселини в стомаха
Хелицид – за киселини в стомаха

➤ Стомашно-устойчивите капсули Хелицид 20mg съдържат активна съставка, наречена омепразол. Той принадлежи към група лекарства, наречени „инхибитори на протонната помпа“. Те действат като намаляват количеството киселина, образувано в стомаха Ви.

При възрастни Хелицид 20mg се използва за:
Краткотрайно лечение на симптомите на рефлукс на стомашен сок (например парене зад гръдната кост и връщане в хранопровода на стомашна киселина). Рефлуксът представлява връщането на стомашна киселина от стомаха в хранопровода, който може да се възпали и да стане болезнен. Това може да предизвика развитие на симптоми като болезнено парене в гърдите, достигащо до гърлото (парене зад гръдната кост) и кисел вкус в устата (регургитация на стомашна киселина).

➤ Може да е необходимо капсулите да се приемат в продължение на 2-3 последователни дни, за да се постигне подобрение на симптомите.

Какво трябва да знаете преди да използвате Хелицид?

Не приемайте Хелицид 20mg
• ако сте алергични (свръхчувствителни) към омепразол или към някоя от останалите съставки на Хелицид 20mg.
• ако сте алергични към лекарства, съдържащи други инхибитори на протонната помпа (напр. пантопразол, ланзопразол, рабепразол, езомепразол).
• ако приемате лекарство, съдържащо нелфинавир (използва се при инфекция с HIV).

Ако не сте сигурни, преди да приемете Хелицид 20mg говорете със своя лекар или фармацевт.

Предупреждения и предпазни мерки

Не приемайте Хелицид 20mg в продължение на повече от 14 дни, без да се консултирате с лекар. Ако симптомите Ви не се облекчат, или ако се влошат, посъветвайте се с лекар.

Хелицид 20mg може да прикрие симптомите на други заболявания. Поради това, ако някое от изброените по-долу Ви се е случило, преди да започнете да приемате Хелицид 20mg или по време на приема му, веднага се свържете с лекаря си:
• Ако загубите много тегло без видима причина или имате затруднено преглъщане.
• Ако имате болки в корема или лошо храносмилане,
• Ако започнете да повръщате храна или кръв.
• Ако изпражненията Ви станат черни (кървави).
• Ако развиете тежка или продължителна диария, понеже омепразол е свързан с леко повишаване на честотата на развитие на инфекциозни диарии.
• Ако в миналото сте имали стомашно заболяване или Ви е правена стомашно-чревна операция.
• Ако сте на постоянно симптоматично лечение за нарушено храносмилане и парене зад гръдната кост с продължителност 4 или повече седмици.
• Ако имате жълтеница или тежко чернодробно заболяване.
• Ако сте на възраст над 55 години, а симптомите Ви са нови или напоследък са се променили.

Пациентите не трябва да приемат омепразол като профилактично лекарство.

Други лекарства и Хелицид 20mg

Моля, информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате или наскоро сте приемали други лекарства, включително и такива, отпускани без рецепта. Причината за това е, че Хелицид 20mg може да окаже влияние върху действието на някои лекарства, а също така някои лекарства могат да повлияят действието на Хелицид 20mg.

Не приемайте Хелицид 20mg, ако приемате лекарство, съдържащо нелфинавир (използва се за лечение на инфекция с HTV).

Трябва специално да уведомите лекаря или фармацевта си, ако приемате клопидогрел (използва се за намаляване на риска от развитие на кръвни съсиреци – тромби).

Уведомете Вашия лекар или фармацевт, ако приемате някое от изброените по-долу лекарства:
• Кетоконазол, итраконазол или вориконазол (използват се за лечение на гъбични инфекции).
• Дигоксин (използва се за лечение на заболявания на сърцето)
• Диазепам (използва се за лечение на епилепсия, при повишен мускулен тонус или за лечение на епилепсия).
• Фенитоин (използва се за лечение на епилепсия). Ако приемате фенитоин, Вашият лекар ще трябва да Ви следи в началото и в края на приема на Хелицид 20mg.
• Лекарства, които се използват за намаляване на съсирваемостга на кръвта Ви – като варфарин и други блокери на витамин К Може да се налага Вашият лекар да Ви следи в началото и в края на приема на Хелицид 20mg.
• Рифампицин (използва се за лечение на туберкулоза)
• Атазанавир (използва се за лечение на инфекция с HIV)
• Такролимус (използва се при трансплантация на органи)
• Жълт кантарион (Hypericum perforatum) (използва се за лечение на лека депресия)
• Цилостазол (клаудикацио интермитенс)
• Саквинавир (използва се за лечение на инфекция с HIV)

ХЕЛИЦИД 20 mg с храни и напитки
Можете да приемате капсулите си както по време на хранене, така и на гладно.

Бременност и кърмене
Преди да започнете да приемате Хелицид 20mg, уведомете Вашия лекар, ако сте бременна или се опитвате да забременеете. Вашият лекар ще реши дали в това време можете да приемате Хелицид 20mg.
Ако кърмите, Вашият лекар ще реши дали можете да приемате ХЕЛИЦИД 20 mg.

Шофиране и работа с машини
Не се очаква Хелицид 20mg да повлияе способността Ви да шофирате или да работите с инструменти или машини. Могат да се развият нежелани реакции като замайване и нарушения на зрението. Ако такива се развият, не трябва да шофирате или да работите с машини.

Хелицид 20mg съдържа
Стомашно-устойчивите капсули Хелицид 20mg съдържат лактоза и захароза. Ако Вашият лекар Ви е казвал, че имате непоносимост към някои захари, преди да започнете да приемате това лекарство, се свържете с него.

Как да използвате Хелицид 20mg?
Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Обичайната дозировка е една капсула от 20mg еднократно дневно в продължение на 14 дни. Ако след изтичане на този период симптомите Ви не изчезнат, свържете се с лекаря си.

Може да е необходимо капсулите да се приемат в продължение на 2-3 последователни дни, за да се постигне подобрение на симптомите.

Как да приемате това лекарство?

• Препоръчва се да приемате капсулите сутрин.
• Можете да приемате капсулите след хранене или на гладно.
• Поглъщайте капсулите цели с половин чаша вода. Не дъвчете или разтрошавайте капсулите. Причината за това е, че капсулите съдържат обвити гранули, които при стомашни киселини да разградят лекарството. Важно е целостта на гранулите да бъде нарушена. Тези микрогранули съдържат активното вещество омепразол и са ентерално обвити, което ги защитава от разрушаване при преминаването им през стомаха. Гранулите освобождават активната съставка в червата, където тя се резорбира в организма и оказва ефекта си.

Ако сте приели повече от необходимата доза Хелицид 20mg
Ако сте приели по-голяма от препоръчителната доза Хелицид 20mg, веднага се свържете със своя лекар или фармацевт.

Ако сте пропуснали да приемете Хелицид 20mg
Ако забравите да приемете една доза, приемете я веднага, щом си спомните. Ако обаче наближава време да приемете следващата си доза, пропуснете забравената. Не вземайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатата.